Over ons
         
  wie zijn wij
          missie & visie
          organisatie
          geschiedenis
          foto’s

     Diensten
          tijd & route
          preken

     Contact
         
contactgegevens


Preken [binnenkort nieuwe prekenserie van Ds. Blijdorp]

Preken kunnen je soms veel te zeggen hebben. Ze laten je iets zien van God en je vraagt je af, waarom je dat toch nog nooit eerder had gezien. Of ze dringen zomaar ineens diep bij jou binnen en maken je nog meer nieuwsgierig: wie is deze God en wat kan ik nog meer over Hem te weten komen?

Wij hopen dat de preken op deze pagina ook iets met jou mogen doen. Lees ze gerust. Mocht je een of meerdere preken willen gebruiken om te lezen in een kerkdienst in je eigen gemeente, dan mag dat gerust. Onze predikant, ds. Maurits Oldenhuis, vindt het wel fijn, als hij dan even een mailtje krijgt waarin je hem hiervan op de hoogte brengt.

Wonderlijke gelukwensen


De preken over Matteüs gaan over de zaligsprekingen van Jezus. Jezus’ zaligsprekingen in Matteüs 5, 1-12 behoren bij de bekende gedeelten uit de Bijbel. De woorden zijn bekend, maar de boodschap blijkt vaak weerbarstig te zijn. Jezus opent ongehoorde perspectieven. Jezus doet wonderlijke gelukwensen horen. In het voorjaar van 2007 heeft onze predikant over elke zaligspreking een preek gemaakt. Wij hopen dat de preken bij je binnen mogen komen en dat ze je of helpen Jezus’ boodschap nog beter te begrijpen of dat ze je nieuwsgierig maken om van deze Jezus Christus meer te weten te willen komen.

Elke zaligspreking opent een wereld op zich. Je hoeft de preken dus niet bij elkaar te gebruiken om onder de indruk te raken van de kracht van Jezus’ woorden!

Woestijnreis

De preken over Exodus gaan over de reis door de woestijn die het volk Israël maakte. Uit Egypte gingen ze op weg naar het beloofde land. In de Bijbelboeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium wordt erover verteld.

In het vervolg van de Bijbel wordt nog regelmatig op de woestijnreis teruggegrepen. Het was de tijd waarin het volk Israël de kans kregen om te leren volk van God te zijn. Het is de tijd waarin God en Israël elkaar gingen leren kennen. Het beeld van reizen en onderweg zijn is nog steeds van toepassing op christenen en christelijke kerken vandaag. Op reis door de woestijn van deze wereld komt het nog steeds aan op vertrouwen hebben in God, die je door zijn kracht brengen zal naar het beloofde land. Onderweg laat God hele mooie dingen zien van zichzelf!

De preken kunnen als serie gebruikt worden, maar ook afzonderlijk van elkaar. Bij elke preek zijn desgevraagd sheets op te vragen ter ondersteuning van het gesprokene.